Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen die worden gesloten tussen de klant (consument) en de volgende verkoper:

ALLPACA SPRL

Hoofdkantoor: Rue du Paradis, 17

1400 Niveaus

Het operationele hoofdkwartier :

Laie aux Cerfs 2

1.300 Waver.

Bedrijfsnummer : BE 0632 886 297

Telefoon +32(0)497 166 880

E-mail: info@allpaca.net

I. TOEPASSINGSGEBIED :

a. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden afgesloten via

van de Franstalige versie van de website www.bellepaga.com Ze kunnen worden afgedrukt.

(afdrukbare versie) of gedownload (upload) door de klant.

b. Ze gelden voor klanten en leveringen in de volgende landen: Frankrijk, België, Luxemburg.

Voor andere landen, stuur ons een e-mail naar www.bellepaga.com, met de

gegevens die nodig zijn voor de bestelling (klantgegevens, artikelen en plaats van levering), sturen wij u de nodige

zal u precies informeren over de prijs (eventueel exclusief belastingen, en altijd exclusief douanerechten,

die voor rekening van de klant kunnen komen) en de haven/transportkosten. In geval van overeenstemming kunnen we

zal een schikkingsmethode afspreken. Het is aan de koper om zich te informeren bij de autoriteiten.

land van verblijf van eventuele invoerbeperkingen.

c. Het feit dat de klant een bestelling plaatst op de site www.bellepaga.com impliceert zijn aanvaarding zonder

van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Generaal.

d. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De voorwaarden

Van toepassing op de bestelling zijn die welke op de site verschijnen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst via de

klant.

Vragen over deze site of over deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gericht aan ALLPACA Sprl,

Rue du Paradis, 17 à 1400 Nivelles, E-mail info@allpaca.net , Telefoon 0497 166 880 (vanuit het buitenland, gelieve ons te contacteren).

(+32 497 166 880).

II. BESCHIKKING :

a. De minimumbestelling is 2 €.

1

b. De bestelling wordt geplaatst door het duidelijk, volledig en nauwkeurig invullen van de volgende stappen

beschreven, de verplichte velden van het online bestelformulier. Het gesloten contract wordt gearchiveerd

door de verkoper en is niet toegankelijk voor de klant.

c. ALLPACA SPRL verbindt zich ertoe om bestellingen die op de website worden ontvangen alleen in de

voorraadbeschikbaarheid beperkt.

In geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het product, verbindt ALLPACA SPRL zich ertoe om de

klant binnen 24 uur en om een nieuwe termijn of een gelijkwaardig product voor te stellen, of

om zijn bestelling te annuleren en de reeds betaalde bedragen terug te betalen.

d. Houd er rekening mee dat voor professionele bestellingen een minimumaankoop van €350 vereist is. Bestellingen onder dit minimum kunnen helaas niet worden verwerkt.

III. PRIJS :

a. De prijzen van de op de site aangeboden artikelen zijn aangegeven in euro's. Zij worden geacht alle belastingen te omvatten

inclusief, exclusief verzendkosten.

b. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe om

de actuele prijslijst toe te passen die u bij uw bestelling wordt meegedeeld.

IV. LEVERING

a. Tenzij anders vermeld, wordt geleverd op het bij de bestelling opgegeven adres. De

De levering wordt uitgevoerd door ons eigen vervoer of door de diensten van een transportbedrijf (al onze producten zijn

pakketten van Bpost of Mondial Relay voor Frankrijk, België en Luxemburg.

De klant volgt de opvolging van de afhalingen van het transportbedrijf op de website www.bepost.be of mondialrelay.be met de

pakketnummer dat aan de zending is toegewezen.

In geval van afwezigheid vertegenwoordigt het transportbedrijf de goederen een tweede keer met een kennisgeving van

passage ingediend binnen 2 dagen. De goederen worden geretourneerd als de tweede niet wordt ontvangen.

passage binnen 5 dagen.

b. Alleen voor informatiedoeleinden zijn de verzendtijden van 5 dagen tot 2 weken. Tenzij anders aangegeven

de bestelling, de maximale levertijd is 30 dagen vanaf de datum van de bestelling.

ontvangst van betaling.

c. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Deze kosten staan vermeld in de tabel met de leveringskosten.

transport (Lees de webpagina "transportkosten").

d. In het geval van eenmalige promotieacties, of levering buiten de Franse zone,

België, Luxemburg, de vervoerskosten worden per geval berekend.

e. De risico's gaan over op de klant zodra de goederen aan de klant worden geleverd. Als de

Indien de goederen beschadigd aankomen, heeft de klant de mogelijkheid deze te weigeren of te reserveren,

bevestigd per post binnen 48 uur met de vervoerder.

2

V. BETALING

a. De prijs is onmiddellijk verschuldigd op de datum van de bestelling (activering van de "bestelling"-knop).

met een verplichting tot betaling"). De goederen worden pas verzonden of geleverd als de prijs

Begrepen.

b. Wij aanvaarden de betaling op de volgende manier:

i. Met een internationale creditcard (Visa, Mastercard). Veilige online betaling per kaart 

bankieren presenteert alle veiligheid: het maakt gebruik van het SSL (Secure Socket Layer) protocol. Alle transacties die op onze site worden uitgevoerd zijn volledig veilig.
Om dit aan te geven verschijnt er een klein hangslotje in de navigatiebalk van uw internetbrowser.
Alle bankgegevens die u ons stuurt, gaan rechtstreeks naar onze betaaldienstverlener Adyen, een wereldspeler in beveiligde transacties, die erkend is voor zijn betrouwbaarheid.
De bankgegevens die u communiceert zijn volledig gecodeerd en zullen nooit ongecodeerd op het internet circuleren.

Als u aarzelt om uw persoonlijke informatie op het internet te geven, kunt u deze ook telefonisch aan ons doorgeven.

ii. Door middel van een bankoverschrijving

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. De eigendomsoverdracht van de zaken/producten aan de koper vindt pas plaats nadat

volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de leveringsdatum van de artikelen.

VII. PRODUCT, TECHNISCHE BESCHRIJVING EN FOTO

a. De technische beschrijvingen en foto's van de aangeboden producten zijn opgesteld met de

meer zorg door specialisten en gecontroleerd door onze begeleiders. Ze gaan echter niet in

het contractuele veld. Ook zal, indien er fouten zijn opgetreden, de aansprakelijkheid in geen geval

van ALLPACA Sprl kan niet worden ingeschakeld. Indien de klant het product echter als volgt wenst te retourneren

van een beschrijvingsfout, zou de teruggave op kosten van ALLPACA Sprl zijn, volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

zoals bepaald in de volgende paragraaf.

b. De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de wetgeving (richtlijnen) van de Europese Unie en de

België van kracht.

c. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de huidige

wetgeving van het land van levering buiten de EU.

d. Wij nodigen onze klanten uit om kennis te nemen van de informatie die bij het product is gevoegd of die wordt voortgezet.

het product of de verpakking (voorzorgsmaatregelen bij gebruik, wasvoorschriften, enz.).

VIII. RECHT OP TERUGGAVE EN HERROEPING :

a. Tevreden of vergoed: de klant, een particuliere consument, heeft het recht om het product te retourneren; wat de reden ook is.

is de reden. Hij heeft daarom het recht om de verkoper, wiens gegevens in punt I zijn vermeld, te laten weten dat hij

afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de

de dag na de dag van levering van de goederen.

In dit geval moeten de goederen binnen dezelfde termijn aan ons worden geretourneerd.

Voor goederen die per post kunnen worden geretourneerd, geldt het poststempel als bewijs. Voor

Voor grotere pakketten is de datum van uw retouraanvraag de datum van uw retouraanvraag. We zullen

neem contact op met onze klantendienst op +32 (0) 497 166 880, die u de gegevens van onze

routeringsmodaliteiten.

Dit recht veronderstelt dat het artikel in perfecte staat, in de originele verpakking, aan ons wordt geretourneerd. De

goederen die ons in deze staat niet zouden bereiken, die onvolledig, beschadigd zouden zijn,

beschadigd of uitgepakt worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de klant.

de koper, die verantwoordelijk zal zijn voor het ophalen bij ons hoofdkwartier.

b. De kosten worden als volgt verdeeld:

Allpaca SRL neemt de kosten van retourzendingen voor haar rekening indien de oorzaak hiervan bij haar ligt (verkeerde kleur/maat verzonden, defect product, leveringsadres komt niet overeen met wat de klant heeft opgegeven).

In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor rekening van de klant (verandering van gedachten, verkeerd adres opgegeven, verkeerd product/hoeveelheid besteld, ....).

Het recht op retour veronderstelt dat het artikel in nieuwe, ongedragen staat, met de labels eraan en in de originele verpakking aan ons wordt geretourneerd. De

onvolledige, beschadigde of onverpakte goederen die niet in deze

beschadigd of uitgepakt zijn, worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de koper.

de koper om ze op te halen op ons hoofdkantoor. Uitgepakte en gedragen sokken worden om hygiënische redenen niet terugbetaald.


c. Restituties vinden plaats binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de

terug te keren, naar het gemak van ALLPACA Sprl, hetzij door overschrijving op een bankrekening, hetzij door creditering op

de bankrekening van de gebruikte kaart

MODEL INTREKKINGSFORMULIER :

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en te retourneren als u zich wilt terugtrekken uit de

contract)

- Ter attentie van:

ALLPACA SPRL

Hoofdkantoor: Rue du Paradis, 17

1400 Niveaus

E-mail: info@allpaca.net

- Ik/Wij (*) stellen u hierbij (*) op de hoogte van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst met betrekking tot

over de verkoop van de hieronder beschreven goederen:

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op

papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

IX. GARANTIES EN SERVICE NA VERKOOP

a. Wij garanderen de oorsprong van onze producten, de productie- en fabricagevoorwaarden die

van een hoger kwaliteitsniveau dan andere soortgelijke producten. (kwaliteitslabel ? gemaaktb. De garantie dekt geen gevallen van oneigenlijk gebruik of onderhoud.

4

c. In geval van een gebrek of tekort kan de koper, naar keuze van de verkoper, de

gratis vervanging of terugbetaling van de producten, met uitsluiting van enige schadevergoeding.

X. DATABESCHERMING

a. Alle door de klant meegedeelde gegevens worden verwerkt door de verkoper wiens contactgegevens

zijn aangegeven aan het begin van deze voorwaarden. De vertegenwoordiger van de verkoper is zijn

Manager.

Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst,

klantenadministratie, promotie van de producten en diensten van de verkoper, oprichting van

gepersonaliseerde informatie- en directmarketingcampagnes, onder meer via mailings

elektronisch, door de verkoper en de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de koopovereenkomst.

De klant heeft het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op hem betrekking hebben en kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving

zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens op de datum van het verzoek.

betreffende voorgenomen voor direct marketingdoeleinden.

b. Er wordt ook aan herinnerd dat minderjarigen niet in staat zijn om een contract te sluiten.

c. Als u eenmaal klant van ons bedrijf bent geworden, kunnen we u waarschijnlijk aanspreken...

onze commerciële aanbiedingen op welke manier dan ook, inclusief elektronische post, zodra deze naar ons worden verzonden.

zal je wel geïnteresseerd zijn. Als u onze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, laat het ons dan weten...XI. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

a. Wij verbinden ons ertoe om alle klachten met naam en toenaam te beantwoorden binnen een maximale termijn.

van 10 dagen vanaf de dag van ontvangst en het zoeken naar minnelijke schikkingen.

b. Al onze online verkopen en klantrelaties worden uitsluitend beheerst door het recht van het land waar we actief zijn.

Het Belgische recht, dat dus uitsluitend van toepassing is op alle vragen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en het

de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

(België).

Indien één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet toepasbaar wordt verklaard, wordt de

andere clausules blijven volledig geldig of van toepassing.