Wettelijke Mededeling


Wettelijke bepalingen

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE BELLEPAGA.COM


1. Doel van de site en wettelijke vermeldingen

BellePaga maakt deel uit van de ALLPACA-groep en biedt kleding en accessoires aan in alpacawol en pima-katoen.

gemaakt, of met de hand afgewerkt.

www.bellepaga.com stelt u in staat om informatie te publiceren en gebruikers op de hoogte te houden door het sturen van

nieuwsbrieven.

Elke bestelling via www.bellepaga.com houdt de volledige aanvaarding in van

algemene verkoopsvoorwaarden en de betaling van de verschuldigde bedragen voor geplaatste bestellingen.

De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Het is dus

beveelt aan dat de gebruiker de site regelmatig raadpleegt. Updates zijn van toepassing zodra ze

online publicatie.


2. Gebruik van de site

www.bellepaga.com wordt gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik van de gebruiker onder

met inachtneming van de hieronder omschreven voorwaarden. Het gebruik van de site impliceert volledige acceptatie en

van alle gebruiksvoorwaarden.

www.bellepaga.com mag niet worden gebruikt om speculatieve, valse of misleidende beweringen te doen.

frauduleus.

De gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn, de wettelijke bevoegdheid hebben om een contract af te sluiten en dit te gebruiken.

site in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.


3. Bestel

Bepaalde diensten of producten die worden verkocht zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Geen verzoek

compensatie kan niet worden ingevoerd als het gekozen product niet beschikbaar is. Allemaal

De bestelling wordt pas als effectief beschouwd vanaf de activering van de knop door de klant.

"bevel met verplichting tot betaling".

De Gebruiker kan pas bestellen via de Site nadat hij de algemene verkoopsvoorwaarden heeft gevalideerd.

De bevestiging van de bestelling, die de essentiële elementen bevat, zoals de identificatie van de

het (de) bestelde product(en) en de prijs, worden per e-mail of per fax naar de gebruiker gestuurd.

per post binnen een korte termijn na de datum van de bestelling.


4. Auteursrechten - intellectueel eigendom

ALLPACA is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor alle elementen.

(foto's, logo's, tekeningen, grafieken, teksten, video's, enz.) die op de website www.bellepaga.com verschijnen.

Het is daarom verboden de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, over te dragen of te exploiteren.

zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALLPACA.

Bedrijfsondersteuning SPRL1


5. Download

Het downloaden van gegevens van www.bellepaga.com is op eigen risico.

van de Gebruiker.

ALLPACA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen of wormen.

computer na een download van gegevens van haar site.


6. Gegevensbeveiliging

ALLPACA maakt gebruik van verschillende beveiligingssystemen om persoonsgegevens te beschermen tegen

de gebruiker. ALLPACA kan niet garanderen dat onbevoegde derden toegang kunnen krijgen tot de site voor

illegaal gebruikt.

ALGEMENE PRINCIPES

6.1 De vennootschap "Allpaca", waarvan de statutaire zetel is gevestigd Rue de l'Ermitage 48/8 (België), geregistreerd bij de ECB onder nummer BE 0632 886 297, exploiteert een website via het adres www.bellepaga.com (hierna de "Site").

6.2 Alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen (hierna de "Gegevens") worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming, "GDPR"), Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG, en de wet van 13 juni 2005, bekend als de "wet inzake elektronische communicatie", zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

6.3 U wordt verzocht dit Privacybeleid (hierna het "Beleid") zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

TOEPASSINGSBEREIK

6.4 Het Charter beschrijft de maatregelen die worden genomen voor de werking en het beheer van uw gegevens bij gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

6.5 Het Charter is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door "www.bellepaga.com" via de Site.

GEGEVENS DIE WAARSCHIJNLIJK WORDEN VERZAMELD

6.6 Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen wij op verschillende manieren informatie (waaronder Gegevens) verzamelen:

6.6.1 Door gebruikers verstrekte gegevens. Wij verzamelen de Gegevens die u op de Site verstrekt om "www.bellepaga.com" in staat te stellen u een gemakkelijke, persoonlijke en intuïtieve ervaring te bieden vanaf het moment dat u contact met ons opneemt op onze site.

6.6.2 Informatie die met behulp van technologische hulpmiddelen wordt verzameld. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP (Internet Protocol) adres of het type van uw browser. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de gebieden van de Site die u hebt bezocht.

6.7 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens te communiceren, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in het Charter. Als u niet akkoord gaat of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid, maak dan geen gebruik van de Site.

6.8 U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met "Le coup de raclette.NET" op het volgende adres : Rue de l'Ermitage 48/8 Elsene (België) of per e-mail op het volgende adres: info@bellepaga.com.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

6.8 De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om uw verzoeken om diensten van ons bedrijf te verwerken. Het wordt ook gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw belangen in de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

6.9 Wij kunnen de door ons verzamelde Gegevens of via verschillende media gebruiken voor promotionele, commerciële of informatieve communicatie. Om u in staat te stellen beter gebruik te maken van de Site en om u op de hoogte te houden van ons nieuws en onze beste actuele aanbiedingen, kunnen wij u gratis nieuwsbrieven aanbieden. Tenzij u bezwaar maakt, kunnen wij u, indien u gebruik heeft gemaakt van de diensten van het bedrijf "Le coup de raclette.NET", langs elektronische weg informatie sturen over het gebruik van de Site en over onze promotionele aanbiedingen.

6.10 Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren die gericht zijn op het verbeteren van onze diensten.

6.11 Wij kunnen uw gegevens bekendmaken als wij dat nodig hebben om
(a) voldoen aan de toepasselijke wetgeving of voldoen aan een bevel of bevel van de rechtbanken en gerechtshoven, of
(b) om onze rechten of die van de gebruikers van de Site te beschermen en te verdedigen.

6.12 Wij kunnen uw gegevens per e-mail aan onze Direct Marketing Partners doorgeven als u ervoor kiest om promotionele communicatie van ons te ontvangen. In ieder geval zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke bedrijven zich aan dit beleid houden. Ons beleid is om deze bedrijven te verbieden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van de producten en/of diensten waar "www.bellepaga.com" uitdrukkelijk om vraagt.

6.13 Wij kunnen uw gegevens ook overdragen aan een potentiële toekomstige leverancier van ERP/facturatiesoftware om de dienst(en) op onze site te leveren. Onze database en website ontwikkeling provider heeft van nature toegang tot uw gegevens, maar kan deze niet anders gebruiken dan om de ontwikkelingen van de website te testen.

6.14 Wij kunnen de Gegevens "anonimiseren" door persoonlijk identificeerbare gegevens zoals naam en e-mailadres te verwijderen en de Gegevens te aggregeren voor gebruik in marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen deze geanonimiseerde informatie dan aan derden doorgeven.

6.15 Behalve zoals beschreven in dit artikel, staan wij de verkoop of overdracht van Gegevens aan derden niet toe zonder uw toestemming.

RECHT VAN BEZWAAR

6.16 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en tegen het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële prospectie. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de hoofdzetel van het bedrijf "Allpaca" op het adres Rue de l'Ermitage 48/8 (België) OF per e-mail op info@bellepaga.com.

6.17 Om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven kunt u gebruik maken van uw recht om u uit te schrijven door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan elk van onze nieuwsbrieven. Uitschrijvingsverzoeken zijn alleen effectief als u een bericht ontvangt waarin dit wordt bevestigd. Indien dit niet het geval is, kunt u het recht van verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit Handvest.

RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.18 U heeft het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van de u betreffende gegevens, in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de DDR.

6.19 Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de hoofdzetel van de vennootschap "Le coup de raclette.NET: Rue de l'Ermitage 48/8 Exelles (België) OF per e-mail naar het volgende adres: info@bellepaga.com.

6.20 Alvorens op een dergelijk verzoek te reageren, kunnen wij u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT OP MEENEEMBAARHEID

6.21 U heeft ook het recht om de Gegevens die u betreffen en die u aan het bedrijf "Le coup de raclette.NET" heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om ze door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking van deze Gegevens, wanneer de verwerking van deze Gegevens met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 8: COOKIES

6.22 Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de Site bezoekt en bevatten een uniek identificatienummer. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de Site en het browsen te vereenvoudigen en de snelheid en efficiëntie van het gebruik van de Site te verhogen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Site te individualiseren op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de Site te analyseren.

6.23 "Allpaca" informeert u over de soorten cookies die op de Site worden gebruikt:

Analytics cookies (Google Analytics, Facebook);
Cookies worden gebruikt om de items die zijn opgeslagen op uw klantaccount bij te houden;
Sessiecookies worden gebruikt om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u op te slaan (taal van de site, toegang tot uw account met een login-wachtwoord ...).

Reclame-cookies, die tot doel hebben ons te informeren over de producten, diensten en pagina's die u raadpleegt, stellen ons in staat om de advertenties die u waarschijnlijk op de Site worden aangeboden te personaliseren door middel van zogenaamde "retargeting"-technieken op basis van uw eerdere zoekopdrachten en uw selectiecriteria (interne retargeting voor de weergave van de startpagina, op verlaten winkelwagentjes en op verlanglijsten, en retargeting op sites buiten het "Allpaca"-bedrijf (Facebook, Google targeting, Big data, Google My business, enz.)).

In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie die de internetgebruiker persoonlijk identificeert en aangezien ze uitsluitend voor hun technische functionaliteit zijn ingesteld, hebben ze geen expliciete toestemming van de abonnee nodig.

6.24 Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer de installatie van een cookie uitsluitend tot doel heeft de communicatie via elektronische middelen toe te staan of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor de levering van een online dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

6.25 Voor reclame-cookies wordt uw toestemming of weigering aan ons gematerialiseerd door de configuratie van uw browsersoftware of door de configuratie van andere technische middelen die door de Site worden ondersteund en die ons in staat stellen uw browsen op de Site te beheren.

6.26 U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

als u op het internet surft met de Internet Explorer-browser, volg dan de hier aangegeven procedure
als u op het internet surft met de browser Mozilla Firefox, volg dan de hier aangegeven procedure
als u op het internet surft met de Google Chrome-browser, volg dan de procedure hier
als u op het internet surft met de Safari-browser, volg dan de hier aangegeven procedure
6.27 "Allpaca" informeert u dat het deactiveren van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de Site kan beïnvloeden.

6.28 U heeft altijd de mogelijkheid om de geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u de cookies wilt verwijderen, worden ook de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden gecontroleerd, verwijderd.

BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen, hebben we een programma opgezet om de informatie die in deze systemen is opgeslagen, te beveiligen. Bovendien zijn onze computersystemen uitgerust met gegevensversleuteling en softwarebeveiliging.

RECHT OP TERUGWINNING

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op de DPMR.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32(0)2 274 48 00 - Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be7. ALLPACA's rechten

ALLPACA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving:

a) om de advertenties, aanbiedingen, informatie online te wijzigen,

b) bepaalde diensten te wijzigen,

c) de toegang tot haar site te verbieden in geval van een technisch probleem of wanneer ALLPACA een probleem met de site opmerkt.

misbruik of onzorgvuldig gebruik van zijn site,

d) om persoonsgegevens te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, indien nodig.

De gebruiker van de website www.bellepaga.com, die ALLPACA heeft voorzien van persoonlijke gegevens,

heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens,

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Om dit recht van verzet, toegang, rectificatie en verwijdering uit te voeren, is het voldoende om contact met ons op te nemen,

gratis en zonder bijzondere reden, met ALLPACA,

of via het volgende e-mailadres: info@bellepaga.com

Hetzij door gebruik te maken van het contactformulier, hetzij door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adres: Rue de l'Ermitage 48/8, 1050 Elsene, België.


8. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

De gebruiker van de website www.bellepaga.com verbindt zich ertoe om :

a) de site niet te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden,

(b) de toegang tot de Site niet te belemmeren, of de Site te verstoren, te wijzigen of minder te maken

het exploiteren of het veroorzaken van schade aan de site, ALLPACA of derden,

c) de site niet te gebruiken voor het verzenden of verspreiden van computervirussen of kwaadaardige code.

schadelijke of illegale informatie,

d) de intellectuele eigendomsrechten op deze site niet in gevaar te brengen,

e) geen ongevraagde berichten te sturen of te verzenden.

Bedrijfsondersteuning SPRL1


9. Cookies

Cookies" kunnen naar de computer van de Gebruiker worden gestuurd.

Cookies" zijn bestanden die op verzoek op de harde schijf van de gebruiker van een site worden opgeslagen.

van de server die de bezochte site beheert, die de goede technische werking van de

en om de navigatie vlotter te laten verlopen.

Elke Gebruiker van de website www.bellepaga.com kan de "cookies" van zijn harde schijf verwijderen en/of

stel uw browsersoftware in om ontvangst te voorkomen. Het blokkeren van cookies kan

maar belemmeren de navigatie.


10. Toepasselijk recht

De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of

voor de uitvoering ervan vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar

heeft het hoofdkantoor van ALLPACA opgericht.


11. Contact opnemen met

U kunt contact met ons opnemen over deze gebruiksvoorwaarden via het volgende adres

elektronisch: info@bellepaga.com


12. Site-editor :

De uitgever van de website www.bellepaga.com is ALLPACA SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue de l'Ermitage 48/8, te

Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0632 886 297.