Laten we gelukkig leven, laten we Deens leven!

Vandaag de dag zijn Scandinavische levensstijlen zoals "lagom" of "hygge" schoorvoetend in onze mentaliteiten aan het settelen. Ze zijn echter niet alleen het resultaat van een trend, maar ook van een echte toewijding aan het geluk en het welzijn dat de inwoners van de Scandinavische en Scandinavische landen op briljante wijze hanteren... Stel je een wereld voor waar de maandag niet meer als de slechtste dag van de week zou worden beschouwd, waar het werk niet rijmt op geld maar op plezier, waar kinderen ongeduldig zijn om naar school te gaan... 
Om de smaak van het geluk te pakken te krijgen, kan men zich tegenwoordig het beste laten inspireren door de Scandinavische landen in Noord-Europa, die op het podium staan van de gelukkigste landen met Noorwegen aan de top van de ranglijst, gevolgd door Denemarken en IJsland. Maar hoe lukt het hen om dat te doen? Dit is wat we zullen proberen te begrijpen met het Deense maatschappijmodel.
Vandaag de dag is het vervuld zijn in je beroep een belangrijk onderdeel van het geluk. Werken in een vakgebied dat ons bevalt, ons goed voelen op de werkvloer, overwogen worden, etc. Veel elementen dragen bij aan het welzijn in je carrière, en de Denen begrijpen dit al vele jaren. Wanneer de veiligheid een werknemer is 

In Denemarken zijn veel wetten van kracht geworden om zowel werknemers als ondernemers te beschermen.  Flexibele aanname- en ontslagmaatregelen, uitgebreide vergoedingen en werkloosheidsuitkeringen en permanente beroepsopleiding bieden niet alleen zekerheid voor de werknemers, maar bieden bedrijven ook een zekere mate van flexibiliteit. De juiste balans 

De familie is erg belangrijk voor de Denen, het is de kern van hun zorgen. Om het gezin zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, geven bedrijven de voorkeur aan presenteeïsme om een goed evenwicht tussen werk en privéleven te waarborgen. Om dit te bereiken bieden bedrijven zeer flexibele werktijden en toegang tot telewerken met zeer uitgebreide verlofrechten, zoals voor zieke kinderen of voor moederschap/vaderschap. "Ik geloof in jou"

In onze Deense buren zijn de relaties tussen werknemers en management gebaseerd op twee belangrijke principes: vertrouwen en autonomie. Bedrijven zijn over het algemeen georganiseerd door een horizontale hiërarchie die een zekere mate van gecontroleerde vrijheid mogelijk maakt, waarbij iedereen op voet van gelijkheid deelneemt aan de besluitvorming in de dialoog. In dit systeem laat het vertrouwen in de medewerkers toe om gewaardeerd te worden voor wat ze zijn en bevordert het de autonomie.
Deze fundamenten zijn ook in het dagelijks leven in Denemarken aanwezig. Fietsen zonder hangslot, kinderen die wijselijk op hun ouders wachten in hun kinderwagen bij de ingang van een bakkerij, ... Scenario's onvoorstelbaar voor ons, maar echte en frequente situaties voor Denen. Dit vertrouwen geeft hen een veel serener dagelijks leven dan wij. Bovendien legt Denemarken de nadruk op persoonlijke vrijheid, waarbij iedereen zijn leven naar eigen wens en met weinig sociale druk leeft.School 

Het Deense schoolsysteem is gebaseerd op twee pijlers: empathie en zelfkennis, waarbij elitisme een term is die verbannen moet worden. Op het curriculum: cursussen in geschiedenis, wiskunde, empathie, chemie, sport... Ja ja, je leest het goed, er zijn veel verplichte empathiecursussen voor kinderen van 6 tot 16 jaar, met als doel om te leren voelen maar ook om de emoties van de mensen in je omgeving te begrijpen. Denemarken legt de nadruk op vervulling vanaf de eerste schooldag, zodat daarna, bij het betreden van de professionele wereld, werk niet als een beperking wordt ervaren. Tot slot biedt onze Scandinavische buurman gratis onderwijs aan en betaalt vervolgens voor studenten die doorstromen naar het hoger onderwijs (760 euro wordt betaald door de staat). Daarnaast is het gebruikelijk dat jongeren vanaf 13 jaar naast hun studie werken om langzaam aan hun zelfstandigheid te werken. Bovendien verlaat een meerderheid van de Denen op 18-jarige leeftijd de cocon van de familie om hun leven te leiden volgens hun eigen wensen. We hebben dus alles wat we van ons Deense buurland en de Scandinavische landen kunnen overnemen. Temeer daar België op de 18e plaats staat en Frankrijk op de 24e plaats in de rangschikking van de gelukkigste landen. We moeten echter niet van de ene op de andere dag veranderingen verwachten, want een maatschappelijk model dat is verankerd in de gewoontes en levenswijzen van een bevolking is niet gemakkelijk te veranderen. En laten we de dingen relativeren, we zijn niet de meest ongelukkige ☺